Medlem af
International Transport Danmark,  Brancheorganisation for vejgods

Danske Speditører

Arbejdsgiverforening for Transport og Vejgods

Dansk Indiustri